Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-02-25 11:19:04  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 415347 o nazwie 'Sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste415347
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia
category_idpuste67416
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia
fullpuste

Sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w latach 2010-2020

publishfrompuste2021-02-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-o-zachorowaniach-na-choroby-zakazne-zakazenia-i-zatrucia
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937144

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684318
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937144
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937145

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684319
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937145
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937146

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684320
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937146
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937147

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684321
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937147
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937148

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684322
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937148
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937149

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684323
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937149
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684324
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937150
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937151

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684325
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937151
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684326
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937152
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937156

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684327
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937156
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-02-25 11:19:05  Marcin Kliszcz

Załączono plik 937157

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3684328
user_idpuste2501829
fobject_idpuste937157
resource_idpuste1211
modelpusteArticle
foreign_idpuste415347
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się