Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-10-14 13:13:53  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - mgr Natalia Skupiewska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 76</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 75</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hd@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hd@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej&nbsp; Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Katowicach sprawuje nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, plac&oacute;wki wychowania pozaszkolnego oraz plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawcze.<br /> <br /> Gł&oacute;wne zadania sekcji to:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w&nbsp; pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,</li> <li> nadz&oacute;r nad zapewnieniem prawidłowych warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w tym:<br /> - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczni&oacute;w / przedszkolak&oacute;w,<br /> - higieniczna ocena rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych w szkołach,<br /> - ocena warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,<br /> - ocena realizacji wymog&oacute;w w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparat&oacute;w chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,<br /> - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w plac&oacute;wkach oświatowo-wychowawczych,</li> <li> ocena przygotowania szk&oacute;ł do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,</li> <li> sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi plac&oacute;wek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),</li> <li> przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności plac&oacute;wek.</li> </ul> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - mgr Natalia Skupiewska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hd@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hd@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej&nbsp; Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Katowicach sprawuje nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, plac&oacute;wki wychowania pozaszkolnego oraz plac&oacute;wki opiekuńczo-wychowawcze.<br /> <br /> Gł&oacute;wne zadania sekcji to:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w&nbsp; pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,</li> <li> nadz&oacute;r nad zapewnieniem prawidłowych warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w tym:<br /> - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczni&oacute;w / przedszkolak&oacute;w,<br /> - higieniczna ocena rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych w szkołach,<br /> - ocena warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,<br /> - ocena realizacji wymog&oacute;w w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparat&oacute;w chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,<br /> - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w plac&oacute;wkach oświatowo-wychowawczych,</li> <li> ocena przygotowania szk&oacute;ł do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,</li> <li> sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi plac&oacute;wek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),</li> <li> przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności plac&oacute;wek.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - mgr Natalia Skupiewska

tel. 32 253 24 76

 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

tel. 32 253 24 75

e-mail : hd@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Główne zadania sekcji to:

 • nadzór nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w  pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:
  - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów / przedszkolaków,
  - higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  - ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,
  - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - mgr Natalia Skupiewska

 

e-mail : hd@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Główne zadania sekcji to:

 • nadzór nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w  pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:
  - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów / przedszkolaków,
  - higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  - ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,
  - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.
2019-09-06 08:40:25  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 254080 o nazwie 'Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254080
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
category_idpuste43988
language_idpuste1
shortpusteHDiM
fullpuste

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży - mgr Natalia Skupiewska

tel. 32 253 24 76

 

Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

tel. 32 253 24 75

e-mail : hd@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Główne zadania sekcji to:

 • nadzór nad warunkami sanitarno-technicznymi w zakładach dziecięco-młodzieżowych w  pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:
  - ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów / przedszkolaków,
  - higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  - ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klasopracowniach, laboratoriach,
  - egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.
publishfrompuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-higieny-dzieci-i-mlodziezy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się