Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-06 08:39:22  Marcin Kliszcz

Pole category_id zmieniło wartość z '123' na '43987'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id12343987
2020-10-14 13:14:53  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku - mgr Magdalena Swędrak</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hzz@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 100&nbsp;- nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-82</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 101 -&nbsp;nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-80&nbsp;</strong>email:&nbsp;<a href="mailto:hzz-sbz1@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz-sbz1@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 103 - nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-67</strong>&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz4@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz4@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 104 -&nbsp;nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-63&nbsp;</strong>e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz104@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz104@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 105 -&nbsp;nr tel.<strong>&nbsp;<strong>32 253-24-65</strong></strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 106 - nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-70</strong>&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:zywienie20@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">zywienie20@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j Nr 115 - nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-66</strong>&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:zywienie8@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">zywienie8@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 116 - nr tel.&nbsp;<strong>32 253-24-93&nbsp;</strong>e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz.import@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz.import@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> zakład&oacute;w produkujących żywność,</li> <li> obiekt&oacute;w obrotu środkami spożywczymi,</li> <li> zakład&oacute;w żywienia zbiorowego,</li> <li> miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,</li> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,</li> <li> interwencjami konsument&oacute;w.</li> </ul> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku - mgr Magdalena Swędrak</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hzz@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 101 -<strong> </strong>email:&nbsp;<a href="mailto:hzz-sbz1@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz-sbz1@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 103 -&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz4@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz4@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 104 -<strong> </strong>e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz104@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz104@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 106 - e-mail:&nbsp;<a href="mailto:zywienie20@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">zywienie20@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j Nr 115 - e-mail:&nbsp;<a href="mailto:zywienie8@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">zywienie8@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> pok&oacute;j nr 116 - e-mail:&nbsp;<a href="mailto:hzz.import@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hzz.import@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> zakład&oacute;w produkujących żywność,</li> <li> obiekt&oacute;w obrotu środkami spożywczymi,</li> <li> zakład&oacute;w żywienia zbiorowego,</li> <li> miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,</li> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napoj&oacute;w alkoholowych,</li> <li> wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,</li> <li> interwencjami konsument&oacute;w.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój nr 100 - nr tel. 32 253-24-82

pokój nr 101 - nr tel. 32 253-24-80 email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 - nr tel. 32 253-24-67 e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 - nr tel. 32 253-24-63 e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 105 - nr tel. 32 253-24-65

pokój nr 106 - nr tel. 32 253-24-70 e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 - nr tel. 32 253-24-66 e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 - nr tel. 32 253-24-93 e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • zakładów produkujących żywność,
 • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
 • zakładów żywienia zbiorowego,
 • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
 • interwencjami konsumentów.

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój nr 101 - email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 - e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 - e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 106 - e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 - e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 - e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • zakładów produkujących żywność,
 • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
 • zakładów żywienia zbiorowego,
 • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
 • interwencjami konsumentów.
2019-09-06 08:38:53  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 254079 o nazwie 'Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254079
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
category_idpuste123
language_idpuste1
shortpusteHŻŻiPU
fullpuste

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój nr 100 - nr tel. 32 253-24-82

pokój nr 101 - nr tel. 32 253-24-80 email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 - nr tel. 32 253-24-67 e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 - nr tel. 32 253-24-63 e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 105 - nr tel. 32 253-24-65

pokój nr 106 - nr tel. 32 253-24-70 e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 - nr tel. 32 253-24-66 e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 - nr tel. 32 253-24-93 e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • zakładów produkujących żywność,
 • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
 • zakładów żywienia zbiorowego,
 • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
 • interwencjami konsumentów.
publishfrompuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-higieny-zywnosci-zywienia-i-przedmiotow-uzytku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się