Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-06 08:36:56  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 254074 o nazwie 'Sekcja Higieny Pracy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254074
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSekcja Higieny Pracy
category_idpuste43985
language_idpuste1
shortpusteHP
fullpuste

Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska

tel. 32 253 24 78

 

Choroby Zawodowe - tel. 32 428 43 49

Higiena Pracy – Nadzór nad obiektami - tel. 32 253 24 79 , 32 253 24 90, 32 253 24 96

e-mail : hp@psse.katowice.pl

 

Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,
 • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
 • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
 • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.

publishfrompuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-higieny-pracy
2020-10-14 13:15:29  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 78</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Choroby Zawodowe - tel.&nbsp;<strong>32 428 43 49</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Higiena Pracy &ndash; Nadz&oacute;r nad obiektami - tel.&nbsp;<strong>32 253 24 79 , 32 253 24 90, 32 253 24 96</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hp@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hp@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Działania te realizowane są poprzez:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,</li> <li> analizę wynik&oacute;w badań środowiskowych czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,</li> <li> ocenę przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynnik&oacute;w rakotw&oacute;rczych i mutagennych w środowisku pracy,</li> <li> nadz&oacute;r na przestrzeganiem przepis&oacute;w w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,</li> <li> kontrolę obowiązk&oacute;w wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursor&oacute;w kategorii 2 i 3,</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przepis&oacute;w w zakresie produkt&oacute;w biob&oacute;jczych,</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przepis&oacute;w w sprawie szkodliwych czynnik&oacute;w biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownik&oacute;w zawodowo narażonych na te czynniki,</li> </ul> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> nadz&oacute;r nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środk&oacute;w zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chor&oacute;b zawodowych.</p> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hp@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hp@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Działania te realizowane są poprzez:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,</li> <li> analizę wynik&oacute;w badań środowiskowych czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,</li> <li> ocenę przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynnik&oacute;w rakotw&oacute;rczych i mutagennych w środowisku pracy,</li> <li> nadz&oacute;r na przestrzeganiem przepis&oacute;w w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,</li> <li> kontrolę obowiązk&oacute;w wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursor&oacute;w kategorii 2 i 3,</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przepis&oacute;w w zakresie produkt&oacute;w biob&oacute;jczych,</li> <li> nadz&oacute;r nad przestrzeganiem przepis&oacute;w w sprawie szkodliwych czynnik&oacute;w biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownik&oacute;w zawodowo narażonych na te czynniki,</li> </ul> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> nadz&oacute;r nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środk&oacute;w zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chor&oacute;b zawodowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska

tel. 32 253 24 78

 

Choroby Zawodowe - tel. 32 428 43 49

Higiena Pracy – Nadzór nad obiektami - tel. 32 253 24 79 , 32 253 24 90, 32 253 24 96

e-mail : hp@psse.katowice.pl

 

Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,
 • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
 • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
 • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.

Kierownik Sekcji Higieny Pracy - mgr inż. Ewa Brzezińska

 

 

e-mail : hp@psse.katowice.pl

 

Celem działań prowadzonych przez Sekcję Higieny Pracy jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno- sanitarnym w zakładach pracy,
 • analizę wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
 • ocenę przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
 • nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczących prekursorów kategorii 2 i 3,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie produktów biobójczych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór nad ustawowym zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Ponadto Sekcja Higieny Pracy prowadzi postępowania administracyjne w sprawach chorób zawodowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się