Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-06 08:35:53  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 72</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 91</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 98</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 92</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 94</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 97</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Monitoring Wody</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 77</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hk@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hk@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> obiekt&oacute;w użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),</li> <li> higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> interwencjami mieszkańc&oacute;w,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiot&oacute;w wykonujących działalność leczniczą,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinet&oacute;w lekarskich,</li> <li> wydają r&oacute;wnież zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich.</li> </ul> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 72</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 91</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 98</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 92</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 94</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 97</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Monitoring Wody</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 77</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hk@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hk@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> obiekt&oacute;w użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),</li> <li> higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> interwencjami mieszkańc&oacute;w,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiot&oacute;w wykonujących działalność leczniczą,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinet&oacute;w lekarskich,</li> <li> wydają r&oacute;wnież zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 91

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 92

tel. 32 253 24 94

tel. 32 253 24 97

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77

 

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
 • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 91

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 92

tel. 32 253 24 94

tel. 32 253 24 97

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
 • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
2020-10-14 13:16:09  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 72</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 91</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 98</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 92</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 94</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 97</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Monitoring Wody</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 77</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hk@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hk@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> obiekt&oacute;w użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),</li> <li> higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> interwencjami mieszkańc&oacute;w,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiot&oacute;w wykonujących działalność leczniczą,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinet&oacute;w lekarskich,</li> <li> wydają r&oacute;wnież zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich.</li> </ul> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr Marzena Grabosz</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:hk@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">hk@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadz&oacute;r w zakresie kontroli przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> obiekt&oacute;w użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),</li> <li> higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Pracownicy Sekcji biorą r&oacute;wnież udział w kontrolach sanitarnych związanych z:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> interwencjami mieszkańc&oacute;w,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiot&oacute;w wykonujących działalność leczniczą,</li> <li> wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinet&oacute;w lekarskich,</li> <li> wydają r&oacute;wnież zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 91

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 92

tel. 32 253 24 94

tel. 32 253 24 97

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
 • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr Marzena Grabosz

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
 • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
2019-09-06 08:35:29  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 254071 o nazwie 'Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254071
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
category_idpuste43984
language_idpuste1
shortpusteHKiŚ
fullpuste

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 91

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 92

tel. 32 253 24 94

tel. 32 253 24 97

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77

 

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
 • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
publishfrompuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-higieny-komunalnej-i-srodowiska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się