Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-06 08:34:05  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 254068 o nazwie 'Sekcja Epidemiologii'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254068
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteSekcja Epidemiologii
category_idpuste43983
language_idpuste1
shortpusteEP
fullpuste

Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło

tel. 32 253 24 99

 

Nadzór na chorobami zakaźnymi: 32 253-24-61, 32 253-24-68
 
Nadzór nad szczepieniami ochronnymi: 32 253-24-69
 
Nadzór nad podmiotami leczniczymi oraz rozpatrywanie interwencji  dotyczących zarobaczenia i zaszczurzenia posesji: 32 428-43-57, 32 428-43-58
 

e-mail : ep@psse.katowice.pl

 

Sekcja Epidemiologii PSSE w Katowicach prowadzi działalność w zakresie nadzoru sanitarnego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz sprawowaniem nadzoru nad placówkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

W sekcji można uzyskać informacje dotyczące:

 • zalecanych i obowiązujących szczepień ochronnych,
 • bezpłatnych szczepień w przypadkach określonych przez przepisy,
 • dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,
 • badań przeprowadzanych w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Ponadto:

 • wystawiamy zaświadczenia do żłobka o niefigurowaniu dziecka w ewidencji chorób zakaźnych,rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i zaszczurzenia posesji.
publishfrompuste2019-09-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-epidemiologii
2020-10-14 13:16:25  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> tel.&nbsp;<strong>32 253 24 99</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nadz&oacute;r na chorobami zakaźnymi:&nbsp;<strong>32 253-24-61, 32 253-24-68</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:&nbsp;<strong>32 253-24-69</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nadz&oacute;r nad podmiotami leczniczymi oraz rozpatrywanie interwencji&nbsp; dotyczących zarobaczenia i zaszczurzenia posesji:&nbsp;<strong>32 428-43-57, 32 428-43-58</strong></div> <div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</div> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:ep@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">ep@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Epidemiologii PSSE w&nbsp;Katowicach prowadzi działalność w&nbsp;zakresie nadzoru sanitarnego związanego z&nbsp;zapobieganiem i&nbsp;zwalczaniem chor&oacute;b zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz&nbsp;sprawowaniem nadzoru nad&nbsp;plac&oacute;wkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i&nbsp;sprawuje nadz&oacute;r nad&nbsp;wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> W&nbsp;sekcji można uzyskać informacje dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> zalecanych i&nbsp;obowiązujących szczepień ochronnych,</li> <li> bezpłatnych szczepień w&nbsp;przypadkach określonych przez przepisy,</li> <li> dezynfekcji i&nbsp;sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,</li> <li> badań przeprowadzanych w&nbsp;ramach nadzoru nad&nbsp;chorobami zakaźnymi.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Ponadto:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> wystawiamy zaświadczenia do&nbsp;żłobka o&nbsp;niefigurowaniu dziecka w&nbsp;ewidencji chor&oacute;b zakaźnych,rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i&nbsp;zaszczurzenia posesji.</li> </ul> ' na '<p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> e-mail :&nbsp;<a href="mailto:ep@psse.katowice.pl" style="color: rgb(51, 51, 136); text-decoration-line: none; outline: none;">ep@psse.katowice.pl</a></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Sekcja Epidemiologii PSSE w&nbsp;Katowicach prowadzi działalność w&nbsp;zakresie nadzoru sanitarnego związanego z&nbsp;zapobieganiem i&nbsp;zwalczaniem chor&oacute;b zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz&nbsp;sprawowaniem nadzoru nad&nbsp;plac&oacute;wkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i&nbsp;sprawuje nadz&oacute;r nad&nbsp;wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> W&nbsp;sekcji można uzyskać informacje dotyczące:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> zalecanych i&nbsp;obowiązujących szczepień ochronnych,</li> <li> bezpłatnych szczepień w&nbsp;przypadkach określonych przez przepisy,</li> <li> dezynfekcji i&nbsp;sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,</li> <li> badań przeprowadzanych w&nbsp;ramach nadzoru nad&nbsp;chorobami zakaźnymi.</li> </ul> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Ponadto:</p> <ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> <li> wystawiamy zaświadczenia do&nbsp;żłobka o&nbsp;niefigurowaniu dziecka w&nbsp;ewidencji chor&oacute;b zakaźnych,rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i&nbsp;zaszczurzenia posesji.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło

tel. 32 253 24 99

 

Nadzór na chorobami zakaźnymi: 32 253-24-61, 32 253-24-68
 
Nadzór nad szczepieniami ochronnymi: 32 253-24-69
 
Nadzór nad podmiotami leczniczymi oraz rozpatrywanie interwencji  dotyczących zarobaczenia i zaszczurzenia posesji: 32 428-43-57, 32 428-43-58
 

e-mail : ep@psse.katowice.pl

 

Sekcja Epidemiologii PSSE w Katowicach prowadzi działalność w zakresie nadzoru sanitarnego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz sprawowaniem nadzoru nad placówkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

W sekcji można uzyskać informacje dotyczące:

 • zalecanych i obowiązujących szczepień ochronnych,
 • bezpłatnych szczepień w przypadkach określonych przez przepisy,
 • dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,
 • badań przeprowadzanych w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Ponadto:

 • wystawiamy zaświadczenia do żłobka o niefigurowaniu dziecka w ewidencji chorób zakaźnych,rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i zaszczurzenia posesji.

Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło

 

 

e-mail : ep@psse.katowice.pl

 

Sekcja Epidemiologii PSSE w Katowicach prowadzi działalność w zakresie nadzoru sanitarnego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz sprawowaniem nadzoru nad placówkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

W sekcji można uzyskać informacje dotyczące:

 • zalecanych i obowiązujących szczepień ochronnych,
 • bezpłatnych szczepień w przypadkach określonych przez przepisy,
 • dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,
 • badań przeprowadzanych w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Ponadto:

 • wystawiamy zaświadczenia do żłobka o niefigurowaniu dziecka w ewidencji chorób zakaźnych,rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i zaszczurzenia posesji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się