Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-04 07:27:50  Marcin Kliszcz

Utworzono artykuł 253311 o nazwie 'Kierownictwo'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste253311
user_idpuste2501829
resource_idpuste1211
namepusteKierownictwo
category_idpuste121
language_idpuste1
shortpusteKierownictwo
fullpuste

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

publishfrompuste2019-09-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustekierownictwo
2019-09-04 10:36:33  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr Ewa Dereczenik</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:<br /> <br /> 1. higieny środowiska,<br /> 2. higieny pracy w zakładach pracy,<br /> 3. higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,<br /> 4. higieny wypoczynku i rekreacji,<br /> 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku,<br /> 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne<br /> <br /> - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.<br /> <br /> Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chor&oacute;b zakaźnych i innych chor&oacute;b powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.</p> ' na '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr Ewa Dereczenik</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

 

2019-09-04 12:40:05  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr Ewa Dereczenik</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice<br /> i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr Ewa Dereczenik</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice
i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

 

2020-08-28 10:56:15  Marcin Kliszcz

Pole full zmieniło wartość z '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice<br /> i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr Ewa Dereczenik</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> ' na '<h1 style="font-size: 16px; margin: 0px 0px 5px; color: rgb(9, 19, 115); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach</h1> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <strong>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice<br /> i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Katowicach.</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:<br /> <br /> <strong>mgr Jolanta Kolanko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> <br /> <br /> Zastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:<br /> <br /> <strong>mgr inż. Agnieszka Opałko</strong></p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 5px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice
i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr Ewa Dereczenik

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice
i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr inż. Agnieszka Opałko

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się