Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 18


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Marcin Kliszcz 2021-05-05 zobacz
2 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Marcin Kliszcz 2021-03-29 zobacz
3 Sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia Marcin Kliszcz 2021-02-25 zobacz
4 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Marcin Kliszcz 2020-05-07 zobacz
5 Oświata Zdrowotna Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
6 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
7 Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
8 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
9 Sekcja Higieny Pracy Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
10 Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
11 Sekcja Epidemiologii Marcin Kliszcz 2019-09-06 zobacz
12 Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Marcin Kliszcz 2019-09-04 zobacz
13 Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kat... Marcin Kliszcz 2019-09-04 zobacz
14 Zadania Marcin Kliszcz 2019-09-04 zobacz
15 Struktura organizacyjna PSSE w Katowicach Marcin Kliszcz 2019-09-04 zobacz
16 Kierownictwo Marcin Kliszcz 2019-09-04 zobacz
17 Kontakt Marcin Kliszcz 2019-05-09 zobacz
18 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Marcin Kliszcz 2019-05-09 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się