DRUKUJ
2019-09-06

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i
Przedmiotów Użytku

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój nr 101 - email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 - e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 - e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 106 - e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 - e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 - e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • zakładów produkujących żywność,
  • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
  • zakładów żywienia zbiorowego,
  • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
  • interwencjami konsumentów.