DRUKUJ
2019-09-06

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

p.o. Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr Marzena Grabosz

 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
  • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • interwencjami mieszkańców,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
  • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.