DRUKUJ
2019-09-04

Kierownictwo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach


jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miast : Katowice, Mysłowice
i Siemianowice Śląskie. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Katowicach.


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym jest:

mgr Jolanta KolankoZastępcą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest:

mgr inż. Agnieszka Opałko